Ik ga de Alzheimer Challenge aan voor mijn lieve moeder!

Tomas Smulders

( Lid van team: Philips )

Opgehaald

893
89% bereikt van mijn streefbedrag € 1.000
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

English below!

Hallo,

Zoals je misschien weet is mijn moeder een aantal jaar gediagnostiseerd met Alzheimer, en omdat ze naast ons woont zien we elke dag de verschrikkelijke effecten van deze ziekte. Variërend van het vinden van de krant in de diepvries, zichzelf niet herkennen op foto's, steeds dingen kwijt zijn tot het niet meer kunnen onderscheiden van haar telefoon en afstandsbediening van de TV. Maar de meeste indruk maakt de wanhoop in haar ogen wanneer ze het allemaal niet meer kan volgen. Dit is niet meer de sterke zelfstandige en georganiseerde vrouw die mij heeft opgevoed. Gelukkig zijn er ook nog heel af en toe mooie momenten als we elkaar kunnen knuffelen of haar kleinkinderen bij haar op schoot kruipen, maar we weten allemaal dat de dag dat ze ons niet meer gaat herkennen veel te snel gaat komen.
Mijn moeder en de 289.999 andere patiënten in Nederland zullen niet kunnen genezen van Alzheimer, maar we kunnen wel wat doen om deze ziekte beter te begrijpen en mogelijk voorkomen dat er elke 10 minuten een nieuwe Alzheimer patiënt bij komt, om op een dag deze ziekte de wereld uit te kunnen helpen. Daarom hoop ik zo veel mogelijk geld in te zamelen tijdens deze Alzheimer Challenge, waarbij ik in de maand mei minimaal 145 km ga hardlopen en 145 km ga fietsen, zodat ik 1 meter afleg voor elke Alzheimer patiënt in Nederland. Geef alstublieft!

 

Hi,

As you may know, my mother has been diagnosed with Alzheimer's for several years, and because she lives next door to us, we see the terrible effects of this disease every day. Ranging from finding the newspaper in the freezer, not recognizing herself in photos, losing things all the time to being unable to distinguish between her phone and TV remote. But the biggest impression is the desperation in her eyes when she can no longer follow it all. This is no longer the strong independent and organized woman who raised me. Fortunately, there are also very occasionally beautiful moments when we can hug each other or her grandchildren crawl on her lap, but we all know that the day when she won't recognize us anymore will come way too soon.
My mother and the 289,999 other patients in the Netherlands will not be able to cure Alzheimer's, but we can do something to better understand this disease and possibly prevent a new Alzheimer diagnose every 10 minutes, to one day treat this disease. That is why I hope to collect as much money as possible during this Alzheimer Challenge, in which I will run at least 145 km and cycle 145 km in May, so that I can cover 1 meter for every Alzheimer patient in the Netherlands. Please give!